Remember me
Jiří Hron
Affiliate manager
hello@stickersmakers.com
Terms and Conditions

Českou verzi k informacím o affiliate programu Stickers Makers najdete níže.

Stickers Makers affiliate program

STICKERS WITH NAMES

We produce premium stickers designed for amateur and professional athletes. In addition to the flag, you can also choose your own logo via the unique editor!

 • Always goods in stock.

 • You order it, we make it.

 • The average order of our customers is 550 CZK.

 • Conversion ratio - over 5%.

We do not know what CANCEL orders are - our customers are completely satisfied and have no reason to cancel the order or complain about the final product. 

WHY PROMOTE STICKERSMAKERS?

Our stickers will always give your sports endeavor the right level of professionalism, and each one is simply original.

COMMISSION:

All commissions are calculated from the value of the order without postage and VAT.

We reward our partners with a commission of 20% of the order.

TARGET GROUP:

We are an e-shop visited by customers who are interested in the unique look and beautiful design of their bikes, hockey sticks, helmets, skis, motorcycles, cars, etc.

Our target group is really wide - athletes, pensioners, kids, and "ordinary" people who want to be unique and stylish.

Most often men from 13 to 54 years of age shop with us, focusing on cycling or hockey.

MORE INFORMATION:

 • Cookies 30 days (the time for which your visitor is registered in the system as brought by you).

 • Anti-Adblock tracking - we also measure orders that would be traditionally hidden by AdBlock and other blocking accessories.

 • Payout minimum CZK 500.

 • Free products for our partners to get reviews - the price for the products will be paid back with the commission payout.

 • Regular and impact events supporting better conversion.

 • You can refer to us with or without an affiliate parameter (we will provide you a special discount code)

WHAT MORE CAN WE OFFER YOU?

 • Own team of graphic designers. Static banners in any format are no problem for us.

 • We will provide you our product and image photographs.

 • XML feeds are a matter of course.

APPROPRIATE PROMOTION

Blogs, magazines, and social profiles about sports. Also, affiliate websites focused on product reviews, consenting e-mailing to your e-mail contacts (SPAM will not be tolerated - see terms and conditions), and more.

AFFILIATE MANAGER

Affiliate manager Jiří Hron takes care of this campaign - you can contact him at any time by e-mail. He will be happy to advise you on registering for the program, suitable promotion, sending you information about news, the best-selling assortment, etc. Whatever you need, contact him.

Affiliate program e-shopu Stickers Makers

SAMOLEPKY SE JMÉNY

Vyrábíme prémiové samolepky určené pro amaterské i profesionální sportovce. Přes unikátní editor si můžete zvolit kromě vlajky i vlastní logo!

 • Vždy zboží skladem.

 • Vy objednáte, my vyrobíme.

 • Průměrná objednávka našich zákazníků je 550 Kč.

 • Konverzí poměr - přes 5 %.

Nevíme, co jsou STORNO objednávky - naši zákazníci jsou naprosto spokojeni a nemají důvod objednávky rušit nebo výsledný produkt reklamovat. 

PROČ PROPAGOVAT ZROVNA NÁS?

Naše samolepky dodají  vašemu sportovnímu snažení vždy tu správnou úroveň profesionality a každá je prostě originál.

PROVIZE:

Všechny provize se počítají z hodnoty objednávky bez poštovného a DPH.

Své partnery odměňujeme provizí 20 % z objednávky.

CÍLOVÁ SKUPINA:

Jsme e-shop, který navštěvují zákazníci, kteří mají zájem o unikátní vzhled a krásný design svého kola, hokejky, helmy, lyží, ale i motorky, auta aj.

Naše cílová skupina je opravdu široká - nakupují u nás sportovci, důchodci i “obyčejní” lidé, kteří chtějí být jedineční a styloví.

Nejčastěji u nás nakupují muži od 13 do 54 let se zaměřením na cyklistiku nebo hokej.

DALŠÍ INFORMACE:

 • Cookies 30 dní (doba, po kterou je váš návštěvník evidován v systému jako vámi přivedený).

 • Antiadblockový tracking - změříme i objednávky, které by byly tradičně skryté adblocky a dalšími blokovacími doplňky.

 • Výplatní minimum 500 Kč.

 • Produkty na recenze zdarma pro naše partnery - cena produktů bude vrácena s výplatou provize.

 • Pravidelné i nárazové akce, které výrazně podporují konverznost.

 • Odkazovat na nás můžete s i bez affiliate parametru (poskytneme speciální slevové kódy)

CO DALŠÍHO VÁM NABÍZÍME?

 • Vlastní tým grafiků, takže bannery (statické) v jakémkoliv formátu, pro nás nejsou žádný problém.

 • Poskytneme vám produktové a image fotografie.

 • XML feedy jsou samozřejmostí.

VHODNÁ PROPAGACE

Blogy, magazíny a sociální profily o sportu. Také specializované affiliate ministránky zaměřené na recenze produktů, souhlasný e-mailing na vaše e-mailové kontakty (SPAM nebude tolerován - viz obchodní podmínky) a další.

AFFILIATE MANAŽER

O tuto kampaň se stará affiliate manažer Jiří Hron - kdykoliv ho můžete kontaktovat přes e-mail. Rád vám poradí s registraci do programu, vhodnou propagací, zašle vám informace o novinkách, nejprodávanějším sortimentu apod. Cokoliv budete potřebovat, obraťte se na něj.

New registration